Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie o naborze na przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

  POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU OGŁASZA KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW LIMITU KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.   Informujemy, iż w dyspozycji Urzędu pozostają środki limitu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w...

 • Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych pn. Operator koparkoładowarek III kl. wszystkie typy dla 8 osób

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkolenia grupowego zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na...

 • Nabór kart kandydata na szkolenie pn. Operator koparkoładowarek III kl. wszystkie typy

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku  ORGANIZUJE  BEZPŁATNE  SZKOLENIE GRUPOWE   „Operator koparkoładowarek III kl. wszystkie typy"   WW. SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU:   braku kwalifikacji zawodowych konieczności zmiany lub...

 • Informacja

  U W A G A !   Informujemy, że dzień 29.03.2024 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku W związku z powyższym Urząd będzie nieczynny

 • Badanie ankietowe wśród migrantów przybywających w wyniku działań wojennych z Ukrainy do krajów europejskich.

  Europejska Agencja ds. Azylu (EUAA) we współpracy z OECD rozpoczęła kolejną edycję badania ankietowego wśród migrantów przybywających w wyniku działań wojennych z Ukrainy do krajów europejskich. EUAA monitoruje sytuację wysiedleńców z Ukrainy, a wyniki badania posłużą do dostarczenia przeglądowych informacji decydentom i...

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr 7.3/1/2024 do projektu pt. Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr 7.3/1/2024 do projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" w ramach Priorytetu 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania 07.03 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju...

 • Realizacja projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (II)

  Realizacja projektu: Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (II)   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku realizuje druga edycję projektu niekonkurencyjnego: Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (II) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach Programu „Fundusze...

 • Projekt Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

  Projekt „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości" Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości", współfinansowany ze środków...

 • Ogłoszenie o naborze na przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

  POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z LIMITU KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.   27 grudnia 2023 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazał informacje w sprawie podziału...

 • Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu przeworskiego (II)", w ramach programu Fundusze Europejskie dla...

Wyświetlanie 1 - 10 z 338 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę