Dane kontaktowe - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Dane kontaktowe

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
              +48 16 648 80 12
              +48  16 648 83 76
             
faks: wew. 27
e-mail: rzpz@praca.gov.pl
adresk skrytki ePUAP:  /hg00o3dh6k/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek -  7.30 – 15.30
Wtorek - 7.30 - 17.00
Środa-  7.30 – 15.30
Czwartek -  7.30 – 15.30
Piątek -  7.30 – 14.00

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek -  7.30 – 15.30
Wtorek - 7.30 - 17.00
Środa-  7.30 – 15.30
Czwartek -  7.30 – 15.30
Piątek -  7.30 – 14.00

Rejestracja bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek -  7.30 – 15.00
Wtorek - 7.30 - 16.30
Środa-  7.30 – 15.00
Czwartek -  7.30 – 15.00
Piątek -  7.30 – 13.30

Korespondencja z urzędem

Korespondencja z Urzędem

Uprzejmie informujemy, że PUP Przeworsk udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."


W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu),
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę