Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja o szkoleniu

    Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku organizuje BEZPŁATNE  SZKOLENIE „Spawanie metodą MAG 135: spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach" wraz z egzaminami dla 10 osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 10.07.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej       W związku z uchyleniem z...

 • Nabór kart kandydata na szkolenie grupowe

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że    ORGANIZUJE  BEZPŁATNE  SZKOLENIE   PRAWO PRACY   WW. SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU:   braku kwalifikacji zawodowych konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych...

 • Nabór do projektu w ramach RPO WP

  UWAGA!!! Osoby, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PROWADZONA PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ/ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE   Osoby, które zakończyły udział w projektach...

 • Program z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku  – realizuje program AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ BEZROBOTNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH NA WSI            Rezerwa Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej   Koszt programu:   532 000 PLN       Okres realizacji programu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia...

 • Informacja

  Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie   Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na:   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów   (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia...

 • Informacja

    Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku przypomina o trwającym NABORZE wniosków o zorganizowanie STAŻY oraz BONÓW SZKOLENIOWYCH dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację staży w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 23.05.2017 r. wznawia nabór wniosków na:   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej     Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 28.04.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla bezrobotnego   Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości. ...

 • Ogłoszenie

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej,...

Wyświetlanie 281 - 290 z 303 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę