Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Książka teleadresowa

Dział − osoba Wykonywane działania  Nr pokoju   Tel. 
Dyrektor PUP
mgr Adam Zabłocki
Dyrektor 516 12
Zastępca Dyrektor PUP
mgr lic.  Łukasz Kawaliło
Zastępca Dyrektor 516 13
Dział Organizacyjno-Administaracyjny
mgr Elżbieta Mazur
− Sprawy organizacyjne urzędu, 515 24
Dział Organizacyjno-Administaracyjny
mgr Dariusz Bondyra
  Informatyk 513 28
Dział Finansowo-Księgowy
mgr Joanna Kalin
− Sprawy księgowe urzędu 501 37
Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji
mgr Andrzej Pelc
− Wydawanie druków ZUS Rp-7 507 26
Rejestracja − Rejestracja osób bezrobotnych 508 20 21
Obsługa bezrobotnych: Obsługa bezrobotnych 505 36
Dział Instrumentów Rynku Pracy
inż. Anna Wasyl
Centrum Integracji Społecznej
- refundacja świadczeń integracyjnych
511 30
Staże i roboty publiczne Umowy dot. staży i robót publicznych 509 23
Prace interwencyjne Umowy dot. prac interwencyjnych 509 40
Bony na zasiedlenie Umowy dot. bonów na zasiedlenie 510 17
Jednorazowe środki na podjęcie działaności gospodarczej
Refundacja kosztów /doposażenie stanowiska pracy
Umowy, wnioski 512 25

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. LWOWSKA 16

Dział − osoba Wykonywane działania / Obsługa wg. nazwiska  Nr pokoju   Tel. 
Dział Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkolenia Bezrobotnych
mgr inż. Marta Kusy-Pels

− Kierownik działu
24 32

mgr Małgorzata Drzystek
mgr Katarzyna Sykała

Szkolenia, Krajowy Fundusz Szkoleniowy 21 35

mgr Lidia Mirkiewicz - Giżewska
 

Oferty pracy spoza powiatu
Zatrudnianie Cudzoziemców - oświadczenia
22 34
mgr Lucyna Biały Oferty pracy z powiatu,
oferty dla osób z niepełnosprawnością
Zatrudnianie Cudzoziemców - zewolenia na pracę sezonową
22 44

mgr inż. Marta Pelc

 

Obsługa bezrobotnych Pn - Pż R Sa - Sr 23 15
Irena Wołowiec Obsługa bezrobotnych J St – Sz Ś 23 15

Jacek Ossoliński

 Obsługa bezrobotnych Mr-My N O Pa- Pł 25  22
mgr Agata Krzywonos Obsługa bezrobotnych L Ł Ma-Mo 25 22

mgr Ewa Tomczyk

 Obsługa bezrobotnych G I Ka – Kon
 Oferty EURES
26 39
mgr Justyna Sopel Obsługa bezrobotnych Kop - Ky T 26 39
mgr Krystyna Koba Obsługa bezrobotnych A B C - Cł 28 41
mgr Aneta Sobuś Obsługa bezrobotnych Co - Cz  Ć D E F Ha 28 45

mgr Anna Bieniasz

Obsługa bezrobotnych He - Hy U V W Z Ź Ż 28 31

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę