Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Widok zawartości stron

Podziękowania za odznaczenie dla Krajowej Administracji Skarbowej
 

I N F O R M A C J A

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi
na terenie budynku, dokumenty kierowane do Powiatowego Urzędu Pracy w Przeworsku

prosimy składać w pokoju 516 V piętro.  Potrzebujesz zmienić, uzupełnić bądź zaktualizować kwalifikacje?!?


Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację szkoleń oraz egzaminów
i licencji:


- BONY SZKOLENIOWE - dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia
- SZKOLENIA WSKAZANE – niezależnie od wieku
Za okres uczestnictwa w szkoleniu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium


Ponadto z Funduszu Pracy istnieje możliwość pokrycia kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.


ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SWOJEGO DORADCĘ KLIENTA
lub doradcę z pokoju 21 (ul. Lwowska 16)
tel. 016 648 84 28 wew. 35

 


BON NA ZASIEDLENIE
 
Jesteś osobą do 30 roku życia?
Masz zamiar podjąć pracę ponad 80 km lub gdzie czas dojazdu  i powrotu wyniesie ponad 3 h dziennie  od obecnego miejsca zamieszkania?
Potrzebujesz środków na osiedlenie się w nowym mieście?


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
MAMY DLA CIEBIE  BON NA ZASIEDLENIE O WARTOŚCI 12 000 ZŁ


 
Chcesz wiedzieć więcej!
Porozmawiaj z doradcą zawodowym lub
zgłoś się do pokoju nr 510 (ul. Jagiellońska 10)

16 648 84 28 wew. 17
 • Ogłoszenie

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej,...

 • Informacja

  POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USATWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.   Wnioski przyjmowane będą w dniu 24.04.2017r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski w formie papierowej...

 • Informacja

  Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku pozyskał do tej pory już 16 213 500 zł. Powyższa kwota została rozdzielona na programy w następujący sposób: ALGORYTM – 5 974 086 zł Europejski...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że ogłasza nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.   w ramach środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową w ramach programu „Aktywizacja zawodowa...

 • Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 15.03.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego   Na chwilę obecną Urząd ubiega się o dodatkowe  środki z rezerwy Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej na...

Wyświetlanie 296 - 300 z 309 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec sierpnia 2023 r.

 

wykres statystyki

 • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
              +48 16 648 80 12
              +48  16 648 83 76
             
faks: wew. 27
e-mail: rzpz@praca.gov.pl
adresk skrytki ePUAP:  /hg00o3dh6k/SkrytkaESP

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek -  7.30 – 15.30
Wtorek - 7.30 - 17.00
Środa-  7.30 – 15.30
Czwartek -  7.30 – 15.30
Piątek -  7.30 – 14.00

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek -  7.30 – 15.30
Wtorek - 7.30 - 17.00
Środa-  7.30 – 15.30
Czwartek -  7.30 – 15.30
Piątek -  7.30 – 14.00

Rejestracja bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek -  7.30 – 15.00
Wtorek - 7.30 - 16.30
Środa-  7.30 – 15.00
Czwartek -  7.30 – 15.00
Piątek -  7.30 – 13.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę