Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Informacja o szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku organizuje BEZPŁATNE  SZKOLENIE „Spawanie metodą TIG 141: spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur, spawanie spoinami czołowymi blach, spawanie spoinami czołowymi rur i rozszerzenie na stal nierdzewną" z egzaminami dla 10 osób młodych, które nie ukończyły 30 roku...

Informacja o szkoleniu

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku organizuje BEZPŁATNE  SZKOLENIE „Spawanie metodą MAG 135: spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach" wraz z egzaminami dla 10 osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 10.07.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej       W związku z uchyleniem z...

Nabór kart kandydata na szkolenie grupowe

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że    ORGANIZUJE  BEZPŁATNE  SZKOLENIE   PRAWO PRACY   WW. SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU:   braku kwalifikacji zawodowych konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych...

Nabór do projektu w ramach RPO WP

UWAGA!!! Osoby, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PROWADZONA PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ/ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE   Osoby, które zakończyły udział w projektach...

Wyświetlanie 36 - 40 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informacje EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego   Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym NABORZE na: STAŻE, BONY NA ZASIEDLENIE, BONY SZKOLENIOWE, DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym NABORZE na:  STAŻE, BONY NA ZASIEDLENIE, BONY SZKOLENIOWE, DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację...

Nabór ciągły na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:   „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę