Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 13.09.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy     Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości. ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji...

Bezpłatne Szkolenie "Spawanie metodą MAG 135: spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach"

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ponownie ogłasza nabór na BEZPŁATNE  SZKOLENIE „Spawanie metodą MAG 135: spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach" wraz z egzaminami dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na...

Ogłoszenie nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2017 r. Informujemy, iż od dnia 25.08.2017r. do dnia 31.08.2017 do godz. 14 oo odbędzie się nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego ...

Ogłoszenie nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2017 r. Informujemy, iż od dnia 21.08.2017r. do dnia 25.08.2017 do godz. 14 oo odbędzie się nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego ...

Wyświetlanie 36 - 40 z 70 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informacje EFS

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO (IV) dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na...

RPO WP - informacja o zamknięciu naboru uczestników na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 13 września 2018 r.  zamyka nabór uczestników na staże w ramach projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

RPO WP - informacja o aktualizacji druku formularza zgłoszeniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 11 września 2018 r. nastąpiła aktualizacja druku formularza zgłoszeniowego do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

RPO WP - informacja o zamknięciu naboru uczestników na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 11 września 2018 r.  zamyka nabór uczestników na prace interwencyjne w ramach projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

RPO WP - staże - nabór uczestników do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór uczestników do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób...

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę