Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV)

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV). Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach p rojektu „Aktywizacja osób...

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wnioskówo refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. ...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO (IV).

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach p rojektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Nabór zostanie wznowiony w przypadku pozyskania dodatkowych środków. ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informacje EFS

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku realizuje projekt pozakonkursowy pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej –  Europejskiego Funduszu Społecznego   Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym NABORZE na: STAŻE, BONY NA ZASIEDLENIE, BONY SZKOLENIOWE, DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o trwającym NABORZE na:  STAŻE, BONY NA ZASIEDLENIE, BONY SZKOLENIOWE, DOTACJE NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację...

Nabór ciągły na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:   „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę