Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 23.05.2017 r. wznawia nabór wniosków na:   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej     Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 28.04.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla bezrobotnego   Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości. ...

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej,...

Informacja

POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USATWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.   Wnioski przyjmowane będą w dniu 24.04.2017r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski w formie papierowej...

Informacja

Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku pozyskał do tej pory już 16 213 500 zł. Powyższa kwota została rozdzielona na programy w następujący sposób: ALGORYTM – 5 974 086 zł Europejski...

Wyświetlanie 1 - 5 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę