Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 13.11.2017 r. do dnia 17.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków: o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 13.11.2017 r. do dnia 17.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy     I.   w  ramach środków Funduszu Pracy: Adresatem programu są osoby bezrobotne, które...

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku  informuje, iż w dniu  2.11.2017r. nabór wniosków o przyznanie refundacji części...

Uwaga trwa kolejny nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uwaga! Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, iż jest w posiadaniu środków w kwocie 3 371,04 zł z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2017 r. W związku z powyższym trwa kolejny nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Wznowienie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 06.11.2017 r. wznawia nabór w niosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.  

Wstrzymanie naboru wniosków na zorganizowanie stażu i bonu stażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 14.09.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków: - o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, oraz - o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego. Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do...

Wyświetlanie 6 - 10 z 46 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informacje EFS

Nabór ciągły na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:   „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę