Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Informacja Kurs w zakresie badań nieniszczących wizualnych VT1 i VT2

W związku rezygnacją osoby bezrobotnej z ubiegania się o szkolenie: „Kurs w zakresie badań nieniszczących wizualnych VT1 i VT2" Powiatowy Urząd Pracy informuje, że zaproszenie do składania ofert szkoleniowych jest nieaktualne.

Informacja zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej ( oznaczone   w odpowiednim dokumencie rejestracyjnym, np. KRS, CEIDG) na terenie powiatu przeworskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Operator koparek jednonaczyniowych III kl.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej,...

Inrofmacja

Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 1.02.2017r. będzie można składać  wnioski n a   REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA (art. 150f ustawy o promocji(…))   dla   osób bezrobotnych do 30 roku życia , które mają ustalony II profil...

Wyświetlanie 76 - 79 z 79 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informacje EFS

RPO WP - informacja o zamknięciu naboru uczestników na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 15.30 zamyka nabór uczestników na prace interwencyjne w ramach projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi...

RPO WP nabór uczestników - prace interwencyjne

Z dniem 07.11.br. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór uczestników do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji...

RPO WP - informacja o zamknięciu naboru uczestników na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 30 października br.  zamyka nabór uczestników na staże w ramach projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny...

RPO WP nabór uczestników - staże

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza dodatkowy nabór uczestników do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób...

RPO WP - informacja o zamknięciu naboru uczestników na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 9 października 2018 r.  zamyka nabór uczestników na staże w ramach projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

Wyświetlanie 1 - 5 z 22 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę