Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV)

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV). Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach p rojektu „Aktywizacja osób...

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wnioskówo refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. ...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO (IV).

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach p rojektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Nabór zostanie wznowiony w przypadku pozyskania dodatkowych środków. ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informacje EFS

Nabór ciągły na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę