Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Uwaga trwa kolejny nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informacje EFS

Nabór wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO (IV) dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na...

RPO WP - informacja o zamknięciu naboru uczestników na staże

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 13 września 2018 r.  zamyka nabór uczestników na staże w ramach projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

RPO WP - informacja o aktualizacji druku formularza zgłoszeniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 11 września 2018 r. nastąpiła aktualizacja druku formularza zgłoszeniowego do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

RPO WP - informacja o zamknięciu naboru uczestników na prace interwencyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje że z dniem 11 września 2018 r.  zamyka nabór uczestników na prace interwencyjne w ramach projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII...

RPO WP - staże - nabór uczestników do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór uczestników do projektu pn.: „ZATRUDNIENIE 30+" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób...

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę