Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Ankiety o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku z potrzebą pozyskania informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy, w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych oraz poszukujących pracy zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet ...

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości składania wniosków     o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w  ramach środków Funduszu Pracy : Adresatem programu są osoby bezrobotne, które mają ustalony II profil pomocy. Liczba dostępnych miejsc ...

Informacja

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nabór i realizacja wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży nastąpi po 01.01.2018 r.  

Ankieta zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków limitu oraz rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018r. do zgłaszania zapotrzebowania na w/w środki wypełniając niniejszą...

Informacja dot. zmiany druku Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nastąpiła zmiana druku Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu . Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej przeworsk.praca.gov.pl lub w siedzibie tut. Urzędu, pok. 513.   ...

Wyświetlanie 1 - 5 z 46 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informacje EFS

Nabór ciągły na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn:   „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku

ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
woj. podkarpackie

NIP: 794 12 51 583
REGON: 650959908

telefon: +48 16 648 84 28
faks: +48 16 648 83 76
e-mail: rzpz@praca.gov.pl

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.30

Godziny przyjmowania interesantów:

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Obsługa bezrobotnych w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Poniedziałek - Piątek  7.30 – 15.30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę