Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Nagłówek

Aktualności

Informacja

Zmiana siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie   Od 1 czerwca 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zmienia siedzibę i adres na:   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów   (budynek dawnego hotelu pielęgniarskiego, obok Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 1 imienia...

Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku przypomina o trwającym NABORZE wniosków o zorganizowanie STAŻY oraz BONÓW SZKOLENIOWYCH dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację staży w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 23.05.2017 r. wznawia nabór wniosków na:   refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej     Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 28.04.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla bezrobotnego   Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości. ...

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej,...

Informacja

POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USATWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.   Wnioski przyjmowane będą w dniu 24.04.2017r. w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski w formie papierowej...

Informacja

Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku pozyskał do tej pory już 16 213 500 zł. Powyższa kwota została rozdzielona na programy w następujący sposób: ALGORYTM – 5 974 086 zł Europejski...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że ogłasza nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.   w ramach środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację zawodową w ramach programu „Aktywizacja zawodowa...

Informacja

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 15.03.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego   Na chwilę obecną Urząd ubiega się o dodatkowe  środki z rezerwy Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej na...

Zaproszenie do składania ofert: Kadry-płace – dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej,...

Wyświetlanie 61 - 70 z 78 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę