Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Nagłówek

Aktualności

Wstrzymanie naboru wniosków na zorganizowanie stażu i bonu stażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 14.09.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków: - o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, oraz - o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego. Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do...

Wstrzymanie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 13.09.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy     Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do publicznej wiadomości. ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji...

Bezpłatne Szkolenie "Spawanie metodą MAG 135: spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach"

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ponownie ogłasza nabór na BEZPŁATNE  SZKOLENIE „Spawanie metodą MAG 135: spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach" wraz z egzaminami dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na...

Ogłoszenie nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2017 r. Informujemy, iż od dnia 25.08.2017r. do dnia 31.08.2017 do godz. 14 oo odbędzie się nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego ...

Ogłoszenie nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2017 r. Informujemy, iż od dnia 21.08.2017r. do dnia 25.08.2017 do godz. 14 oo odbędzie się nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego ...

Bezpłatne Szkolenie „Prawo jazdy kat D po B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. D1, D1+E, D, D+E” wraz z egzaminami dla 5 osób młodych, które ukończyły 24 roku życia i posiadają prawo jazdy kat. B

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku organizuje BEZPŁATNE  SZKOLENIE „Prawo jazdy kat D po B wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. D1, D1+E, D, D+E" wraz z egzaminami dla 5 osób młodych, które ukończyły 24 roku życia i posiadają prawo jazdy kat. B   Tut. Urząd dysponuje środkami...

Informacja o szkoleniu „PRAWO PRACY”

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że   ORGANIZUJE BEZPŁATNE  SZKOLENIE   „PRAWO PRACY" WW. SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB ZAREJESTROWANYCH JAKO BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU: braku kwalifikacji zawodowych konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych ...

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2017 r. Informujemy, iż od dnia 07.08.2017r. do dnia 17.08.2017 do godz. 14 oo odbędzie się nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego ...

Informacja w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 15 lipca 2017 r.  obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r.  w sprawie dokonywania  z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę