Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Nagłówek

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku wznawia nabór wniosków o przyznanie środków z limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PRZEWORSKU WZNAWIA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z LIMITU KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA SFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USATWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.   Wnioski przyjmowane będą w dniu od 15.05.2018r. do 18.05.2018r. w godzinach od 7.30 do 15.30. ...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach środków finansowych z Rezerwy Ministra - Program: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach środków finansowych z Rezerwy Ministra – Program: Aktywizacja zawodowa  bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej     Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane...

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach środków Funduszu Pracy - Rezerwa MRPiPS - Program Regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat.

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną w ramach środków Funduszu Pracy - Rezerwa MRPiPS - Program Regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat.     Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że ogłasza nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy - Rezerwa MRPiPS - Program Regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych wwieku od 30 do 50 lat.

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy – Rezerwa MRPiPS - Program Regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat.   Nabór wniosków potrwa od 11.04.2018 r. do 18.04.2018 r. ...

Informacja o naborze na staże i prace interwencyjne w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (III)

    Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku przypomina o trwającym NABORZE wniosków o zorganizowanie staży oraz możliwości zorganizowania prac interwencyjnych dla osób młodych, które nie ukończyły 30 roku życia   Tut. Urząd dysponuje środkami finansowymi na realizację staży oraz prac...

Informacja Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży w ramach Projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży w ramach Projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.. Planowany termin rozpoczęcia stażu to lipiec br.. ...

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV)

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV). Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach p rojektu „Aktywizacja osób...

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wnioskówo refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. ...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO (IV).

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach p rojektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Nabór zostanie wznowiony w przypadku pozyskania dodatkowych środków. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 64 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę