Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Nagłówek

Aktualności

Ankiety o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku z potrzebą pozyskania informacji o zapotrzebowaniu na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy, w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych oraz poszukujących pracy zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiet ...

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje o możliwości składania wniosków     o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy   w  ramach środków Funduszu Pracy : Adresatem programu są osoby bezrobotne, które mają ustalony II profil pomocy. Liczba dostępnych miejsc ...

Informacja

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nabór i realizacja wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży nastąpi po 01.01.2018 r.  

Ankieta zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków limitu oraz rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018r. do zgłaszania zapotrzebowania na w/w środki wypełniając niniejszą...

Informacja dot. zmiany druku Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nastąpiła zmiana druku Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu . Druki do pobrania znajdują się na stronie internetowej przeworsk.praca.gov.pl lub w siedzibie tut. Urzędu, pok. 513.   ...

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 13.11.2017 r. do dnia 17.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków: o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 13.11.2017 r. do dnia 17.11.2017 r. ogłasza nabór wniosków:   o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy     I.   w  ramach środków Funduszu Pracy: Adresatem programu są osoby bezrobotne, które...

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku  informuje, iż w dniu  2.11.2017r. nabór wniosków o przyznanie refundacji części...

Uwaga trwa kolejny nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Uwaga! Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, iż jest w posiadaniu środków w kwocie 3 371,04 zł z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne w 2017 r. W związku z powyższym trwa kolejny nabór wniosków pracodawców na środki z REZERWY Krajowego Funduszu Szkoleniowego na...

Wznowienie naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 06.11.2017 r. wznawia nabór w niosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.  

Wstrzymanie naboru wniosków na zorganizowanie stażu i bonu stażowego

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia 14.09.2017 r. wstrzymuje nabór wniosków: - o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, oraz - o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu realizowanego na podstawie bonu stażowego. Termin ponownego naboru wniosków zostanie podany do...

Wyświetlanie 1 - 10 z 46 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę