Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Nagłówek

Aktualności

Informacja Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży w ramach Projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.

INFORMACJA Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży w ramach Projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.. Planowany termin rozpoczęcia stażu to lipiec br.. ...

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV)

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV). Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach p rojektu „Aktywizacja osób...

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy

Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 20.02.2018 r. zamyka nabór wnioskówo refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy. ...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO (IV).

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach p rojektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że z dniem 19.02.2018 r. zamyka nabór wniosków w sprawie jednorazowego dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy. Nabór zostanie wznowiony w przypadku pozyskania dodatkowych środków. ...

Plan szkoleń osób bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku dla Powiatu Przeworskiego w 2018 roku.

Plan szkoleń osób bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku dla Powiatu Przeworskiego w 2018 roku. Załączniki Plan szkoleń osób bezrobonych na rok...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych ABC przedsiębiorczości - dla 32 osób

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku z organizacją szkolenia grupowego , zgodnego z planem szkoleń na 2018r. zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Spawanie spoinami pachwinowymi blach i rur met. TIG 141 z poszerzeniem o stal nierdzewną - dla 1 osoby

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Operator koparkoładowarki kl. III

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione , zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych Badania wizualne VT1 i VT2 - dla 1 osoby

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku   w związku organizacją szkoleń wskazanych przez osoby uprawnione ,  zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby...

Wyświetlanie 1 - 10 z 59 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę