Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku


Rynek pracy

  •   Informacja Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie staży w ramach Projektu pn. "Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (IV)" nastąpi w miesiącu czerwcu 2018 r.
  •   Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu RPO (IV)
  •   Zamknięcie naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy
  •   Zamknięcie naboru wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO (IV).
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę